EDUKACIJA 2024 – I stupanj

Hrvatska Orff Schulwerk udruga HOSU i Hrvatska udruga muzikoterapeuta HUM objavljuju upis na prvi stupanj edukacije Primjena muzikoterapije u radu s osobama s razvojnim teškoćama i s ranjivim skupinama.

Edukacija će se odvijati u 4 termina, vikendom petkom (17:30 do 20:00), subotom (9:30 do 18:00) i nedjeljom (9:30 do 13) Datumi: 20.-22.IX., 18.-20. X., 15.-17.XI., 13.-15.XII.2024.

Edukacija je isključivo rezidencijalnog tipa, a smještaj i izvođenje edukacije je na imanju ETI – Vinkovec, u selu Vinkovec, 60 km udaljeno od Zagreba.