CROSA – Croatian Orff Schulwerk Association

pecat3_180

Hrvatska Orff Schulwerk udruga neprofitna je organizacija profesionalaca edukatora posvećenih kreativnom pristupu glazbi i pokretu kojeg su razvili Carl Orff i Gunild Keetman.

 The Croatian Orff Schulwerk Association is a non-profit organization of professional educators dedicated to the creative approach to music and movement developed by Carl Orff and Gunild Keetman.

Naša misija je:
ukazati na vrijednosti Orff glazbene pedagogije i promovirati njenu široku primjenu;
poduprijeti profesionalni razvoj naših članova i drugih na ovom području;
potaknuti i zalagati se za kreativni potencijal svih svojih učenika.

Our mission is:
to point out the values of Orff music pedagogy and promote its widespread application;
support the professional development of our members and others in this area;
encourage and strive for the creative potential of all your students.

Odgovori